KOMATSU กรองดักน้ำ ELEMENT / 22U-04-21260

2,033 บาท

สำหรับ
WA200-5

Add to Wishlist
Add to Wishlist

– กรองแยกน้ำในระบบเชื้อเพลิง จะกำจัดน้ำในน้ำมันเชื้อเพลิง

– เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำในน้ำมันมีผลกระทบต่อระบบการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง

 

ติดต่อพนักงานขาย คลิก