KOMATSU กรองดักน้ำ ELEMENT / YM119802-55710

310 บาท

สำหรับ
D21P-8E0 , PC45MR-3

Add to Wishlist
Add to Wishlist

-กรองแยกน้ำในระบบเชื้อเพลิง จะกำจัดน้ำในน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำในน้ำมันมีผลกระทบต่อระบบการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง

 

ติดต่อพนักงานขาย คลิก