KOMATSU กรองดักน้ำ SCREEN / 600-311-9971

663 บาท

สำหรับ
D31PX-22 , PC70-8 , PC130-8 , PC160LC-8 , PC200-8M0 , PC210-10M0 , PC300-8M0 , PC350-8M0 , PC450LC-8R , WA380Z-6 , GD655-5

Add to Wishlist
Add to Wishlist

– กรองแยกน้ำในระบบเชื้อเพลิง จะกำจัดน้ำในน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำในน้ำมันมีผลกระทบต่อระบบการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง

ติดต่อพนักงานขาย คลิก
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping