KOMATSU กรองน้ำมันเกียร์ SCREEN / 113-15-21730

5,671 บาท

สำหรับ
D21P-8E0

Add to Wishlist
Add to Wishlist

– ไส้กรองมีประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กได้มากกว่า
– ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับเศษที่เกิดจากการสึกหรอในระบบที่ละเอียดได้ดีกว่า
– ช่วยลดการสึกหรอของชิ้นส่วนในระบบ
– ทำให้อายุการใช้งานนานขึ้น

ติดต่อพนักงานขาย คลิก