KOMATSU กรองน้ำมันเครื่อง CARTRIDGE OIL / 6736-51-5142

642 บาท

สำหรับ
PC160LC-8 , PC200-8M0 , WA200-5 , WA380Z-6 , GD655-5

Add to Wishlist
Add to Wishlist

-ยืดระยะเปลี่ยนถ่ายจาก 250 ชม. เป็น 500 ชม. ไส้กรอง Polester & Polymers
– Microglass Fiber มีประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กมากกว่า Cellulose (กระดาษ)
– ไส้กรอง Bypass ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกรอง และดักจับเศษเขม่าที่ละเอียดได้ดีกว่า
– ช่วยลดการสึกหรอของชิ้นส่วนในเครื่องยนต์
– ทำให้อายุการใช้งานของเครื่องยนต์ได้นานขึ้น

ติดต่อพนักงานขาย คลิก