KOMATSU กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (เสริม) CARTRIDGE FUEL / 600-319-4540

3,103 บาท

สำหรับ
PC450LC-8R , WA470-5

Add to Wishlist
Add to Wishlist

-ด้วยประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละอองขนาด 2-10 µm ซึ่งสูงกว่าไส้กรองทั่วไป จึงสามารถช่วยปกป้องความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ได้
– ไส้กรองสองชั้นและตาข่ายเส้นใย Polyester สามารถดักฝุ่นได้เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า
– ช่วยทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งานของเครื่อยนต์
– ไส้กรองผลิตจากไฟเบอร์กลาสชนิดที่มีความละเอียดสูง 5 µm จึงทำให้กรองสิ่งปนเปื้อนดีขึ้นและอายุการใช้งานมากกว่าไส้กรองกระดาษถึง 4 เท่า
– ประหยัดกว่าด้วยกรอง 2 in 1 ที่ใช้กรองเพียง 1 ลูก แทนของแบบเดิม 2 ลูก

ติดต่อพนักงานขาย คลิก