KOMATSU กรองอากาศ ELEMENT ASS’Y / 600-185-5100

4,173 บาท

สำหรับ
PC210-10M0 , WA380Z-6 , WA470-5 , GD655-5

Add to Wishlist
Add to Wishlist

– กรองฝุ่นในอากาศได้มากกว่า 99.9%
– ไส้กรองอากาศแบบซีลเรเดียล
– อายุการใช้งานไส้กรองยาวนานขึ้น
– ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
– ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

ติดต่อพนักงานขาย คลิก