KOMATSU เหงือกมุมบุ้งกี๋ ADAPTER,CORNER / 775HL300AC

5,564 บาท

สำหรับ
PC300-8M0 , PC350-8M0

Add to Wishlist
Add to Wishlist

– ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ทำให้ได้เหงือกบุ้งกี๋ที่มีคุณภาพ
– กระบวนการตรวจสอบคุณภาพด้วยอนุภาคแม่เหล็ก และการทดสอบสวมใส่ฟันบุ้งกี๋สามารถติดตั้งได้พอดีทุกชิ้น
– จากการออกแบบเหงือกบุ้งกี๋ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขุด ทำให้ประหยัด
– อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า และความแข็งแรงที่มากกว่า

ติดต่อพนักงานขาย คลิก