Product #10

Add to Wishlist
Add to Wishlist

ด้วยประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละอองขนาด 2-10 µm ซึ่งสูงกว่าไส้กรองทั่วไป จึงสามารถช่วยปกป้องความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ได้ ไส้กรองสองชั้นและตาข่ายเส้นใย Polyester สามารถดักฝุ่นได้เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า ช่วยทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ไส้กรองผลิตจากไฟเบอร์กลาสชนิดที่มีความละเอียดสูง 5 µm จึงทำให้กรองสิ่งปนเปื้อนดีขึ้นและอายุการใช้งานมากกว่าไส้กรองกระดาษถึง 4 เท่า ประหยัดกว่าด้วยกรอง 2 in 1 ที่ใช้กรองเพียง 1 ลูก แทนของแบบเดิม 2 ลูก

ติดต่อพนักงานขาย คลิก