บทความ

กิจกรรมเพื่อสนับสนุนเครื่องจักรและบริการให้แก่ลูกค้า

16 ก.พ. 2021

ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯมีการจัดกิจกรรมโรดโชว์  33 ครั้งทั่วประเทศ เพื่อได้ใกล้ชิดกับลูกค้าในภูมิภาคต่างๆ และจัดแสดงการให้บริการของบริษัทฯเพื่อการดูแลลูกค้าตลอดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

และในปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯจะมีการจัดกิจกรรมโรดโชว์เพิ่มมากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ครอบคลุม และเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุด

ติดต่อพนักงานขาย คลิก