สำนักงานใหญ่

28/9 ม.3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร : 08-3294-0036 เวลา: 8.00-17.00
ดูเส้นทาง

ศูนย์ พิษณุโลก ใหม่!

777/5 ม.3 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร : 08-5488-8966 เวลา: 8.00-17.00
ดูเส้นทาง

นวนคร

34/3 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร : 06-592-97643 เวลา: 8.00-17.00
ดูเส้นทาง

สระบุรี

74 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000 โทร : 08-5488-8963 เวลา: 8.00-17.00
ดูเส้นทาง

ราชบุรี

197, 197/1 หมู่ 4 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร : 08-5488-8978 เวลา: 8.00-17.00
ดูเส้นทาง

ชลบุรี

68 หมู่ 4 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทร : 08 5488 8970 เวลา: 8.00-17.00
ดูเส้นทาง

ระยอง

511 ม.6 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 โทร : 08-5488-8969 เวลา: 8.00-17.00
ดูเส้นทาง

สระแก้ว

376 หมู่ 5 ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 โทร : 085-488-8968 เวลา: 8.00-17.00
ดูเส้นทาง

ลำปาง

405 หมู่ 11 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงแสงทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทร : 08-5488-8967 เวลา: 8.00-17.00
ดูเส้นทาง

เชียงใหม่

356,356/1 หมู่ที่7 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150 โทร : 08-5488-8972 เวลา: 8.00-17.00
ดูเส้นทาง

เชียงราย

321/8-9 หมู่ 3 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทร : 08-5488-8971 เวลา: 8.00-17.00
ดูเส้นทาง

นครสวรรค์

77 หมู่ที่ 10 ตำลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 600000 โทร : 08-5488-8973 เวลา: 8.00-17.00
ดูเส้นทาง

ขอนแก่น

204 หมู่ที่10 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทร : 08-5488-8964 เวลา: 8.00-17.00
ดูเส้นทาง

อุดรธานี

188, 189 หมู่ 10 ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทร : 08-5488-8982 เวลา: 8.00-17.00
ดูเส้นทาง

นครราชสีมา

3138 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร : 08-5488-8974 เวลา: 8.00-17.00
ดูเส้นทาง

สุรินทร์

119/6-7 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทร : 08-5488-8980 เวลา: 8.00-17.00
ดูเส้นทาง

อุบลราชธานี

18,18/1 ม.9 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร : 08-5488-8983 เวลา: 8.00-17.00
ดูเส้นทาง

มุกดาหาร

158 หมู่ 2 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทร : 063-206-8782 เวลา: 8.00-17.00
ดูเส้นทาง

ชุมพร

300 ม.8 ถ. เพชรเกษม ต.วังไผ่ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทร : 08-5488-8975 เวลา: 8.00-17.00
ดูเส้นทาง

ทุ่งสง

179 หมู่ 13 ถ.เพชรเกษม ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 โทร : 08-5488-8965 เวลา: 8.00-17.00
ดูเส้นทาง

สุราษฎร์ธานี

9/5, 9/6 หมู่ 3 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทร : 08-5488-8979 เวลา: 8.00-17.00
ดูเส้นทาง

หาดใหญ่

43 หมู่ 8 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110 โทร : 08-5488-8981 เวลา: 8.00-17.00
ดูเส้นทาง

ภูเก็ต

118/7, 118/8 หมู่ 1 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทร : 08-5488-8976 เวลา: 8.00-17.00
ดูเส้นทาง

Call Center

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องจักรและบริการหลังการขาย สั่งซื้ออะไหล่ ติดต่อนัดหมาย โทร : +66 (0) 2245 2245
ดูเส้นทาง

ติดต่อสำนักงานใหญ่

28/9 ม.3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร : +66 (0) 2663 2666
ดูเส้นทาง

ศูนย์บริการ

สำนักงานใหญ่

28/9 ม.3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร : 08-3294-0036 เวลา: 8.00-17.00
ดูเส้นทาง

ศูนย์ พิษณุโลก ใหม่!

777/5 ม.3 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร : 08-5488-8966 เวลา: 8.00-17.00
ดูเส้นทาง

นวนคร

34/3 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร : 06-592-97643 เวลา: 8.00-17.00
ดูเส้นทาง

สระบุรี

74 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000 โทร : 08-5488-8963 เวลา: 8.00-17.00
ดูเส้นทาง

ราชบุรี

197, 197/1 หมู่ 4 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร : 08-5488-8978 เวลา: 8.00-17.00
ดูเส้นทาง