Legal Disclaimer

ความรับผิดชอบตามกฏหมาย

บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด รู้สึกขอบคุณที่คุณให้ความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์และการเข้าชมเว็บไซต์นี้

การป้องกันข้อมูล

เมื่อใช้บริการของเรา คุณอาจถูกร้องขอให้ป้อนข้อมูลส่วนบุคคล การให้ข้อมูลนี้ถือเป็น ความสมัครใจ

การป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณ คือ สิ่งสำคัญสำหรับเรา บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด จะไม่ใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์นอกเหนือจากการดูแลลูกค้าคนพิเศษ การส่งไปรษณีย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ข้อมูลเหล่านี้อาจถูกจัดเก็บ ประมวลผล และส่งต่อให้กับบริษัทอื่นๆ ในเครือของบางกอกโคมัตสุเซลส์  บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด ขอประกาศว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับและเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันข้อมูล

ลิขสิทธิ์

© ลิขสิทธิ์บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ ข้อความ รูปภาพ กราฟฟิก ไฟล์เสียง ไฟภาพเคลื่อนไหว ไฟล์วิดีโอ และการจัดวางต่างๆ บนเว็บไซต์ ได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ไม่อนุญาตให้ทำสำเนาหรือเผยแพร่วัตถุดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และไม่อนุญาตให้ทำการดัดแปลงหรือทำการประกาศซ้ำของวัตถุของวัตถุดังกล่าวลงในเว็บไซต์อื่นๆอีก บางเว็บไซต์ของ บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด อาจมีภาพที่มีลิขสิทธิ์จากบุคคลที่สาม

เงื่อนไข และรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าเเละบริการ สามารถเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าของ บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด ซึ่งประกอบด้วยเครื่องหมาย ชื่อรุ่น โลโก้ และตราสัญลักษณ์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่น

ใบอนุญาต

บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด พยายามจัดทำเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์และล้ำสมัย อย่างไรก็ดี คุณต้องเข้าใจด้วยว่า บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด จำเป็นต้องป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งประกอบด้วยสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ ด้วยเหตุนี้ กรุณารับทราบด้วยว่าไม่มีการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทในเครือบางกอกโคมัตสุเซลส์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้

ติดต่อพนักงานขาย คลิก