บทความ

Komatsu ได้รับเลือกจากรัฐบาลญี่ปุ่น ให้เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างในอวกาศแบบไร้คนขับ เช่น การก่อสร้างบนดวงจันทร์

16 ธ.ค. 2021

Komatsu Co., Ltd (หรือ Komatsu) นำโดยประธานและ CEO คุณ Hiroyuki Ogawa ได้เข้าร่วมนำเสนอโครงการเพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างในอวกาศแบบไร้คนขับ (จัดขึ้นโดยกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและท่องเที่ยว หรือ MLIT ร่วมกับ กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ของประเทศญี่ปุ่น)

โครงการนี้ได้รับเลือกโดย MLIT เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์เพื่อการเร่งรัดการวิจัยการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ (โครงการ Stardust)

แผนการพัฒนาเทคโนโลยีคู่เสมือนดิจิตัล (Digital Twin – การประยุกต์ใช้ทั้งเทคโนโลยี AI, Machine Learning และ IoT) สำหรับจักรกลก่อสร้างบนดวงจันทร์ของ Komatsu ถูกเลือกให้เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบก่อสร้างอัตโนมัติ (และการควบคุมระยะไกล) ที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด

ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานระหว่างกระทรวง ภายใต้การนำของสภาส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการก่อสร้างอัตโนมัติ บริษัทต่างๆ ที่ได้รับเลือกจะทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ด้วยเหตุนี้ Komatsu จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและวิจัย เทคโนโลยีแห่งอนาคตของประเทศญี่ปุ่น สำหรับใช้ในงานก่อสร้างในอวกาศ เช่น การก่อสร้างบนดวงจันทร์ เป็นต้น

คอนเซปท์การประยุกต์ของจักรกลก่อสร้างบนดวงจันทร์ โดยใช้เทคโนโลยีคู่เสมือนดิจิตัล

ในแผนการจัดการระยะกลางช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (จะแล้วเสร็จในปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2022) Komatsu กำลังทำงานเพื่อบรรลุสภาพแวดล้อมการทำงานแห่งอนาคต ที่มีความปลอดภัย ให้ผลผลิตสูง ฉลาดและสะอาด ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ระบบอัตโนมัติและความเป็นอิสระของเครื่องจักร) และกระบวนการ (การเพิ่มประสิทธิภาพของวิธีการก่อสร้าง)

สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีคู่เสมือนดิจิตัลสำหรับจักรกลก่อสร้างบนดวงจันทร์ที่ถูกเลือก Komatsu จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่จากประสบการณ์ที่สั่งสมมา ทั้งผลิตภัณฑ์และกระบวนการ เพราะการเข้าถึงวัตถุจริงบนพื้นผิวดวงจันทร์นั้นซับซ้อน Komatsu จึงเชื่อว่าเทคโนลียีคู่เสมือนดิจิตัลนั้นเป็นหัวใจหลัก ที่สามารถจำลองสภาพหน้างานและเครื่องจักรได้อย่างแม่นยำ

ในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ Komatsu จะศึกษาเพื่อยืนยันความเป็นไปได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีคู่เสมือนดิจิตัลที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งเป็นพื้นฐานเทคโนโลยีของจักรกลก่อสร้างบนดวงจันทร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Komatsu จะสร้างและจำลองการควบคุมรถขุดไฮดรอลิคบนโลกไซเบอร์ และเปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรจริงบนโลกเพื่อตรวจสอบความแม่นยำของเครื่องจำลอง อีกทั้งยังจะจำลองสภาพพื้นผิวบนดวงจันทร์บนโลกไซเบอร์ และตรวจสอบการเคลื่อนที่ของรถขุดในเครื่องจำลอง เพื่อระบุสถานการณ์ที่เครื่องจักรจะเผชิญบนดวงจันทร์

การบรรลุเป้าหมายของสภาพแวดล้อมการทำงานแห่งอนาคต ที่มีความปลอดภัย ผลผลิตสูง ฉลาดและสะอาด ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ

ในตลอดเวลาอีก 100 ปีข้างหน้า Komatsu ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าผ่านการผลิตและนวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนอนาคตที่ยั่งยืน ที่ที่ธุรกิจ ผู้คนและโลก รุ่งเรืองไปด้วยกัน


ที่มา https://www.komatsu.jp/en/newsroom/2021/20211118

ติดต่อพนักงานขาย คลิก