KOMATSU

About Bangkok Komatsu

บางกอกโคมัตสุเซลส์ ประสบการณ์สู่การเติบโต

ย้อนไปในยุคที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนา ดร.ถาวร พรประภา ประธานกิตติมหาศักดิ์ กลุ่มสยามกลการ มุ่งมั่นจะให้กลุ่มสยามกลการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดยตระหนักถึงความสำคัญของเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในการก่อสร้าง จึงได้ตั้งแผนกเครื่องจักรกลหนักขึ้น โดยเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องจักรโคมัตสุจากประเทศญี่ปุ่นเป็นรายแรกของโลก ก่อนแยกตัวออกมาตั้งเป็นบริษัท เนื่องจากความต้องการสินค้าที่ขยายตัวตามการเติบโตของประเทศเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2499 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท สยามวิศวการ จำกัด และเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท บางกอกมอเตอร์เวอร์คส์ จำกัด

ประสบการณ์และความชำนาญ

ที่ได้รับถ่ายทอดจากกลุ่มบริษัทโคมัตสุ ประเทศญี่ปุ่นและสยามกลการ โดยตรงมาอย่างยาวนาน ทำให้ บริษัท บางกอกมอเตอร์เวอร์คส์ จำกัด เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและมีการขยายตัวในทุกๆ ด้าน โดยเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าอีกหลายชนิดทั้งจากญี่ปุ่นและยุโรป และเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้ก่อตั้งบริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัทโคมัตสุ ประเทศญี่ปุ่น และกลุ่มบริษัทบางกอกมอเตอร์เวอคส์ โดยเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรสำหรับเครื่องจักรกลหนักเพื่อการก่อสร้างและงานเหมือง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 ภายใต้การบริหารของ ดร.พรเทพ พรประภา และ คุณประณิธาน พรประภา โดยเป็นหนึ่งในบริษัท กลุ่มสยามกลการจำกัด

บริการครบวงจร ตอบครบทุกความต้องการ

นอกจากบริการด้านการจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักพร้อมบริการหลังการขายแล้ว บางกอกโคมัตสุเซลส์ยังให้บริการในด้านอื่นๆ อย่างครบวงจร ได้แก่

Bangkok Komatsu Co., Ltd. (BKC)
โรงงานผลิตรถขุดไฮดรอลิคขนาดกลาง โดยเป็นโรงงานผลิตเครื่องจักรกลก่อสร้างโคมัตสุที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งผลิตภายใต้มาตรฐานของโคมัตสุประเทศญี่ปุ่นและยังส่งออกไปยัง 17 ประเทศทั่วโลก

Bangkok Service Support Center (BSSC)
ส่วนสนับสนุนด้านเทคนิคจากประเทศญี่ปุ่นที่คอยดูแลช่วยเหลือด้านเทคนิคเมื่อเครื่องจักรมีปัญหา

Komatsu Parts Asia Co., Ltd. (KPAC)
สนับสนุนด้านอะไหล่ ศูนย์กลางการกระจายอะไหล่แท้โคมัตสุในภูมิภาคเอเชีย ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านอะไหล่ได้อย่างทันท่วงที

Komatsu Bangkok Leasing (KBL)
สนับสนุนด้านสินเชื่อ ให้บริการด้านสินเชื่อแบบครบวงจรแก่ลูกค้าโคมัตสุทุกท่าน เพื่อให้เรื่องสินเชื่อเป็นเรื่องง่ายๆ

บริการของเรา

ดูแล รวดเร็ว

ทีมผู้เชี่ยวชาญ พร้อมบริการคุณอยู่เสมอ

รับรองคุณภาพ

รับประกันคุณภาพเครื่องจักรเพื่อความอุ่นใจในการใช้งาน

บริการหลากหลาย

มีโปรแกรมและแพคเกจเสริมให้เลือกมากมาย

ศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ

พบกับโชว์รูมและศูนย์บริการจากเรามากมาย ใกล้บ้านคุณ

ติดต่อพนักงานขาย คลิก