Preventive Maintenance (PM)

Preventive Maintenance (PM)

ไม่ใช่แค่เพราะคุณภาพของเครื่องจักรเพียงอย่างเดียว แต่เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น โคมัตสุ จึงออกโปรแกรมการบำรุงรักษาที่เรียกว่า Preventive Maintenance (PM) หรือ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อยืดอายุการใช้งานเครื่องจักร ป้องกันปัญหาเครื่องจักรหยุดทำงานโดยไม่จำเป็น เพื่อให้ธุรกิจของคุณ ทำเงินต่อไปได้ ไม่สะดุด

PM Contract | สัญญาบริการ

อุ่นใจได้อย่างต่อเนื่อง เพียงต่อสัญญาการให้บริการ PM เพื่อให้คุณ สามารถใช้เครื่องจักรได้อย่างคุ้มค่า ปราศจากความกังวัลด้านการดูแล โดยจะได้รับการดูแล บำรุงรักษาด้วยมาตรฐานโคมัตสุ เพื่อให้เครื่องจักรของคุณมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้น รักษาสภาพเครื่องจักรให้ดีอยู่ตลอด มีประวัติการบำรุงรักษาที่ตรวจสอบได้ ทำให้ขายต่อได้ราคาดียิ่งขึ้น

ติดต่อพนักงานขาย คลิก