โปรโมชั่น

โปรโมชั่น | Summer Pro | 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 66

11 เม.ย. 2023

PC30MR-3 และ PC45MR-3

 • ดาวน์เริ่มต้นที่ 10%
 • ผ่อน 48 เดือน เริ่มต้นที่ 23,513 บาท (รุ่น PC30MR-3 Canopy ATT)
 • ฟรี PM 3,000 ชม.
 • รับประกันคุณภาพ 2 ปี หรือ 2,500 ชม.

PC70-8

 • ดาวน์เริ่มต้นที่ 10%
 • ผ่อน 48 เดือน เริ่มต้นที่ 44,888 บาท (รุ่น PC70-8 Non Blade)
 • ฟรี PM 4,000 ชม.
 • รับประกันคุณภาพ 3 ปี หรือ 4,000 ชม.

PC130-10M0

 • ดาวน์เริ่มต้นที่ 10%
 • ผ่อน 48 เดือน เริ่มต้นที่ 59,379 บาท (รุ่น PC130-10M0 Std.)
 • ฟรี PM 4,000 ชม.
 • รับประกันคุณภาพ 2 ปี หรือ 4,000 ชม.

PC200 CE (PC200-10M0 CE)

 • ดาวน์ 10% ผ่อนสูงสุด 48 เดือน เริ่มต้นที่ 70,646 บาท*
 • ดาวน์ 15% ผ่อนสูงสุด 60 เดือน เริ่มต้นที่ 55,598 บาท*
 • ดอกเบี้ยพิเศษสุด เริ่มต้น 1.99%
 • ฟรี PM 7,000 ชม.
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี หรือ 7,000 ชม.

PC210-10M0

 • ดาวน์ 10% ผ่อนสูงสุด 48 เดือน เริ่มต้นที่ 81,440 บาท*
 • ดาวน์ 15% ผ่อนสูงสุด 60 เดือน เริ่มต้นที่ 63,765 บาท*
 • ดอกเบี้ยพิเศษสุด เริ่มต้น 2.49%
 • ฟรี PM 7,000 ชม.
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี หรือ 7,000 ชม.

หมายเหตุ

จำนวนเงินดาวน์ และการผ่อนชำระ ยังไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าจดทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ โปรดสอบถามพนักงานขายอีกครั้งก่อนทำสัญญาซื้อขาย ขอสงวนสิทธิ์ การพิจารณาให้สินเชื่อ โดยบริษัทผู้ให้สินเชื่อเท่านั้น

ติดต่อพนักงานขาย คลิก