Warranty | การรับประกันคุณภาพ

Warranty | การรับประกันคุณภาพ

“บริษัทฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ท่านเลือกใช้เครื่องจักรโคมัตสุ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความพึงพอใจจากการใช้งานเครื่องจักรของเรา”

ข้อมูลการรับประกันเครื่องจักรนับได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อเครื่องจักรของท่าน จะช่วยให้ท่านเข้าใจอย่างชัดเจนถึงเงื่อนไขการรับประกันของเครื่องจักร ดังนั้นบริษัทฯ ขอให้ท่านศึกษาข้อมูลการรับประกันโดยละเอียด

“มากกว่าคำสัญญา แต่เรากล้ารับประกัน เพื่อลูกค้าหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย และมั่นใจได้ว่าเครื่องจักรจะอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาแบบ Worry Free”

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพเครื่องจักร

ข้อควรปฏิบัติ

การรับประกันเครื่องจักร 2,500 ชั่วโมง หรือ 1 ปี จะพิจารณาโดยอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน เพื่อรักษาสิทธิ์การรับประกันเครื่องจักรของท่าน โปรดเรียกใช้บริการให้ครบทุกครั้งตามที่ระบุในคู่มือการใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 250 – 2500 ชั่วโมง

โดยติดต่อได้ที่ฝ่ายบริการสำนักงานใหญ่ หรือศูนย์-สาขาของบริษัทฯ : คลิกที่นี่

“ การละเลยสิทธิ์ เมื่อเกิดความเสียหาย เจ้าของเครื่องจักรต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง ”

หลักเกณฑ์การรับประกัน

บริษัทฯ รับประกันการชำรุดเสียหายของเครื่องจักรใหม่ที่ขายโดยบริษัทฯ อันมีสาเหตุมาจากคุณภาพของวัสดุและการประกอบเครื่องจักรใหม่

ในระหว่างที่เครื่องจักรยังอยู่ในระยะรับประกัน ถ้าเครื่องจักรของท่านมีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้น บริษัทฯ ยินดีตรวจซ่อมให้ท่านฟรี โดยไม่คิดค่าแรงและค่าอะไหล่ (ไม่รวมน้ำมันหล่อลื่น, จาระบี) ภายใต้กฏเกณฑ์นี้

 1. เครื่องจักรต้องได้รับการดูแล และบำรุงรักษาอย่างถูกต้องตามระยะเวลาที่ระบุในคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องจักร
 2. เครื่องจักรได้รับการหล่อลื่นโดยชนิดและปริมาณน้ำมันหล่อลื่นที่ถูกต้องตามที่ระบุในคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องจักร
 3. เครื่องจักรได้รับบริการเปลี่ยนไส้กรองต่างๆ ตามที่ระบุในคู่มือ โดยใช้ไส้กรองแท้ของโคมัตสุ
 4. เครื่องจักรต้องถูกใช้งานอย่างต่อเนื่อง ตามชนิดของเครื่องจักร
 5. ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่สะอาด และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดในคู่มือ
 6. เมื่อเครื่องจักรของลูกค้ามีอาการชำรุดเสียหายเกิดขึ้น บริษัทฯ ต้องทำการตรวจซ่อมแซมก่อน ถ้าซ่อมแซมไม่ได้ทางบริษัทฯ จะพิจารณาในการเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่

เงื่อนไขการรับประกันเครื่องจักรใหม่จะสิ้นสุดลงทันที ด้วยเหตุต่อไปนี้

 1. การชำรุดอันเกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษอื่นใด โดยไม่ได้รับการยินยอมจากบริษัทฯ
 2. การแก้ไขซ่อมแซมเครื่องจักรที่อยู่ในระยะรับประกัน โดยไม่ได้รับการยินยอมจากบริษัทฯ
 3. การชำรุดอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ
 4. การนำเครื่องจักรออกนอกประเทศไทย

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายการชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทฯ

 1. อะไหล่ที่เกิดการสึกหรอจากการใช้งานปกติ เช่น มุมใบบุ้งกี๋ ฟันบุ้งกี๋ บุ้งกี๋ สลักต่างๆ รวมกระทั่งแผ่นชิม ฟัน RIPPER ฟัน SCARIFIER ส่วนต่างๆ ของเครื่องล่าง เป็นต้น ยกเว้น การแตก หัก บิ่น ของชิ้นส่วนดังกล่าว ซึ่งเกิดขึ้นหลังการใช้งานระยะสั้นๆ แต่จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ เป็นรายๆ ไป
 2. ระบบส่องสว่าง เช่น หลอดไฟ หน้า-หลัง หลอดไฟหน้าปัด และหลอดไฟอื่นๆ
 3. ระบบไฟฟ้า รวมถึงสายไฟ เซ็นเซอร์ ฟิวส์ แปรงถ่าน
 4. ระบบเชื้อเพลิงและหัวฉีด
 5. ผ้าคลัตช์และเบรก
 6. ไส้กรองทุกชนิด
 7. ยาง และชิ้นส่วนที่ประกอบด้วยยาง เช่น สายพาน เบาะนั่ง ท่อยางหม้อน้ำทั้งหมด ขอบยางกระจกต่างๆ
 8. แบตเตอรี่
 9. ลวดสลิงทุกชนิด
 10. ใบปัดน้ำฝน
 11. สายมาตรวัดต่างๆ เช่น สายวัดรอบ และสายอ่อนบังคับต่างๆ
 12. สารหล่อลื่น และจาระบี

B-Connect Warranty | การรับประกันคุณภาพเพิ่มเติม

คือการรับประกันคุณภาพชิ้นส่วนหลักเพิ่มเติมจากระยะรับประกันปกติ สำหรับเครื่องจักรที่จำหน่ายโดย Bangkok Komatsu Sales

(** เงื่อนไขเฉพาะคัน** ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในการซื้อขายของเครื่องจักรแต่ละคัน)

PC30MR-3 | PC45MR-3

ขยายระยะเวลารับประกันคุณภาพเครื่องจักรเพิ่มขึ้น จากเดิม 1 ปี เป็น 2 ปี หรือ 2,500 ชม. SMR อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ใน 4 ชิ้นส่วน

 1. เครื่องยนต์ (Engine)
 2. ปั๊มไฮดรอลิค (Main Hydraulic Pump)
 3. มอเตอร์สวิง (Swing Motor)
 4. มอเตอร์ตัวเดิน (Travel Motor)

PC70-8

ขยายระยะเวลารับประกันคุณภาพเครื่องจักรเพิ่มขึ้น จากเดิม 1 ปี เป็น 3 ปี หรือ 4,000 ชม. SMR อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ใน 10 ชิ้นส่วน

 1. เครื่องยนต์ (Engine)
 2. ปั๊มไฮดรอลิค (Main Hydraulic Pump)
 3. มอเตอร์สวิง (Swing Motor)
 4. ไฟนอลไดรฟ์ (Final Drive)
 5. คอนโทรลวาล์ว (Control Valve)
 6. กระบอกไฮดรอลิค บูม (Boom Cylinder)
 7. กระบอกไฮดรอลิค อาร์ม (Arm Cylinder)
 8. กระบอกไฮดรอลิค บุ้งกี๋ (Bucket Cylinder)
 9. สวิงแมชชีนเนอรี่ (Swing Machinery)
 10. จุดหมุนกึ่งกลาง (Swing Joint)

WA200-6 | WA320-6 | WA380-6

ขยายระยะเวลารับประกันคุณภาพเครื่องจักรเพิ่มขึ้น จากเดิม 1 ปี เป็น 3 ปี หรือ 7,000 ชม. SMR อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ใน 7 ชิ้นส่วนหลัก

 1. เครื่องยนต์
 2. ชุดเกียร์
 3. ปั๊มและมอเตอร์
 4. คอนโทรลวาล์ว
 5. เพลา
 6. กระบอกไฮดรอลิค
 7. ปั๊มไฮดรอลิค

GD655-5

ขยายระยะเวลารับประกันคุณภาพเครื่องจักรเพิ่มขึ้น จากเดิม 1 ปี เป็น 3 ปี หรือ 7,000 ชม. SMR อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ใน 6 ชิ้นส่วนหลัก

 1. เครื่องยนต์
 2. ระบบส่งกำลัง (เกียร์)
 3. ปั๊มหลัก
 4. คอนโทรลวาล์ว
 5. ห้องโซ่
 6. กระบอกไฮดรอลิค

เครื่องจักรรุ่นอื่นๆ

เงื่อนไข B-Connect Warranty ในเครื่องจักรรุ่นอื่นๆ อ้างอิงจากเอกสารการขายในแต่ละคัน โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับพนักงานขายของท่าน

B-Connect Plus+ | การรับประกันคุณภาพเพิ่มเติม

( สำหรับเครื่องจักรที่ซื้อหลัง 1 มิถุนายน 2565 )
B-Connect Plus+ คือการรับประกันคุณภาพชิ้นส่วนหลักเพิ่มเติมจากระยะรับประกันปกติ สำหรับเครื่องจักรที่จำหน่ายโดย Bangkok Komatsu Sales

(** เงื่อนไขเฉพาะคัน** ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในการซื้อขายของเครื่องจักรแต่ละคัน)

PC130-10M0

รับประกันคุณภาพทุกชิ้นส่วน* ใน 1 ปีแรก (ไม่จำกัดชั่วโมงการทำงาน) และ
รับประกันเพิ่มเติม 19 ชิ้นส่วน ในปี ที่ 2-5 (สูงสุดไม่เกิน 7,000 ชม.) ได้แก่

 1. เครื่องยนต์ (Engine)*
 2. ปั๊มน้ำ (Water Pump)
 3. ปั๊มหัวฉีดเชื้อเพลิง (Fuel Injection Pump)
 4. ปั๊มเชื้อเพลิง (Fuel Feed Pump)
 5. หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Injector)
 6. เทอร์โบชาร์จเจอร์ (Turbo Charger)
 7. เพลาอำนวยกำลัง ( Power Take Off – PTO)
 8. มอเตอร์สวิง (Swing Motor)
 9. สวิงแมชชีนเนอรี่ (Swing Machinery)**
 10. ข้อต่อสวิง (Swivel Joint)
 11. เฟืองขับ (Final Drive)
 12. มอเตอร์ตัวเดิน (Travel Motor)
 13. คอนโทรลวาล์ว (Main Control Valve)***
 14. ปั๊มไฮดรอลิค (Main Hydraulic Pump)
 15. กระบอกไฮดรอลิค บูม (Boom Hydraulic Cylinder)
 16. กระบอกไฮดรอลิค อาร์ม (Arm Hydraulic Cylinder)
 17. กระบอกไฮดรอลิค บุ้งกี๋ (Bucket Cylinder)
 18. บูม (Boom)
 19. อาร์ม (Arm)

PC200 CE (PC200-10M0) | PC210-10M0 | PC225LC (PC225LC-10M0)

รับประกันคุณภาพทุกชิ้นส่วน* ใน 1 ปีแรก (ไม่จำกัดชั่วโมงการทำงาน) และ
รับประกันเพิ่มเติม 19 ชิ้นส่วน ในปี ที่ 2-5 (สูงสุดไม่เกิน 7,000 ชม.) ได้แก่

 1. เครื่องยนต์ (Engine)*
 2. ปั๊มน้ำ (Water Pump)
 3. ปั๊มหัวฉีดเชื้อเพลิง (Fuel Injection Pump)
 4. ปั๊มเชื้อเพลิง (Fuel Feed Pump)
 5. หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Injector)
 6. เทอร์โบชาร์จเจอร์ (Turbo Charger)
 7. เพลาอำนวยกำลัง ( Power Take Off – PTO)
 8. มอเตอร์สวิง (Swing Motor)
 9. สวิงแมชชีนเนอรี่ (Swing Machinery)**
 10. ข้อต่อสวิง (Swivel Joint)
 11. เฟืองขับ (Final Drive)
 12. มอเตอร์ตัวเดิน (Travel Motor)
 13. คอนโทรลวาล์ว (Main Control Valve)***
 14. ปั๊มไฮดรอลิค (Main Hydraulic Pump)
 15. กระบอกไฮดรอลิค บูม (Boom Hydraulic Cylinder)
 16. กระบอกไฮดรอลิค อาร์ม (Arm Hydraulic Cylinder)
 17. กระบอกไฮดรอลิค บุ้งกี๋ (Bucket Cylinder)
 18. บูม (Boom)
 19. อาร์ม (Arm)

*เครื่องยนต์ ไม่รวมอุปกรณ์ควบอย่างไดชาร์จ (Alternator) มอเตอร์สตาร์ท ท่อไอเสีย เซนเซอร์และสายไฟ
** ไม่รวมสวิงเซอเคิล (เอว)
*** ไม่รวม PPC Value

B-Connect Max | การรับประกันคุณภาพเพิ่มเติม

( สำหรับเครื่องจักรที่ซื้อหลัง 1 มิถุนายน 2565 )
B-Connect Max คือการรับประกันคุณภาพชิ้นส่วนหลักเพิ่มเติมจากระยะรับประกัน B-Connect Plus+ สำหรับเครื่องจักร PC200CE และ PC210-10M0 ที่จำหน่ายโดย Bangkok Komatsu Sales

(** เงื่อนไขเฉพาะคัน มีจำหน่ายพร้อมเครื่องจักรใหม่เท่านั้น ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในการซื้อขายของเครื่องจักรแต่ละคัน)

เฉพาะ PC200 CE (PC200-10M0) | PC210-10M0

รับประกันคุณภาพชิ้นส่วนหลัก ต่อจาก B-Connect Plus+ จาก 5 ปี เป็น 10 ปี
หรือ 7000 ชม. เพิ่มเป็น 13000 ชม. SMR.****
ในชิ้นส่วนหลัก 9 ชิ้น ดังต่อไปนี้

 1. เครื่องยนต์ (Engine)*
 2. สวิงมอเตอร์**
 3. สวิงแมชชีนเนอรี่
 4. สวีเวลจ๊อยท์
 5. ไฟนอลไดรฟ์
 6. มอเตอร์ตัวเดิน
 7. คอนโทรลวาล์ว***
 8. เพลาอำนวยกำลัง (PTO)
 9. ปั๊มไฮดรอลิค

*เครื่องยนต์ ไม่รวมอุปกรณ์ควบอย่างไดชาร์จ (Alternator) มอเตอร์สตาร์ท ท่อไอเสีย เซนเซอร์และสายไฟ
** ไม่รวมสวิงเซอเคิล (เอว)
*** ไม่รวม PPC Value
****เครื่องจักรต้องได้รับการบำรุงรักษา ภายใต้เงื่อนไขการต่อสัญญา PM Contract อย่างต่อเนื่อง เท่านั้น

ติดต่อพนักงานขาย คลิก